Veškerý materiál použitý ke kolážím je vytvořen barvením, stukturováním, mačkáním a malováním nebo propojením takto připravených papírů s malbou na plátno.